LINA

Najposjećenija olupina na Kvarneru potonuli je parobrod „ Lina„ …

Nalazi se u prvoj uvali , 50 metara južno od rta Pećen na otoku Cresu, na dubini od 25 do 55 metara.

Brod je dužine 70 m, širine 9 i visine 5,5 m.

Lokaciju najčešće prati izvrsna vidljivost, te se tijekom ronjenja konstantno ima pregled nad jednom trećinom broda.